Cartref

Cartref
Cartref 2016-12-08T14:36:56+00:00

Hysbysfwrdd

Powys Cross Country Championships – March 2017

Mawrth 21st, 2017|0 Comments

Congratulations to our Cross country runners!              

Cabinet decision regarding the future of the Welsh Medium Stream at Brecon High School

Mawrth 15th, 2017|0 Comments

I do not think that words can describe the sense of dejection within the school this morning, following the decision taken by the County Council cabinet on the 15th March.  We will continue to seek [...]

Y weledigaeth ar gyfer Ysgol Uwchradd Aberhonddu

Gallwn ddiffinio y weledigaeth ar gyfer Ysgol Uwchradd Aberhonddu fel : –

Paratoi myfyrwyr ar gyfer eu dyfodol trwy ddatblygu gwerthoedd cadarn, ac manteisio i’r eithaf ar botensial personol mewn amgylchedd dysgu diogel a gofalgar

Bydd hyn yn cael ei gyflawni trwy

 • Pob myfyriwr yn cymryd cyfrifoldeb am eu dysgu
 • Ddarparu’r sgiliau ar gyfer pob myfyriwr i fod yn barod ar gyfer eu dyfodol
 • Yr holl staff i gael disgwyliadau uchel ar gyfer yr holl fyfyrwyr
 • Ddarparu addysgu o ansawdd uchel a phrofiad dysgu
 • Ddatblygu sgiliau dysgu annibynnol
 • Wneud addysg yn daith ac nid cystadleuaeth, gan greu dysgwyr gydol oes
 • Codi proffil ein hunaniaeth Gymreig o fewn yr ysgol a’r gymuned leol
 • Gynnig ystod o gyfleoedd y tu fewn a thu allan i’r ystafell ddosbarth
 • Y staff, myfyrwyr, llywodraethwyr a rhieni yn cael eu huno i gyflawni llwyddiant
 • Bod yn gynhwysol a chyson i bob myfyriwr
 • Ddathlu llwyddiant ein myfyrwyr
 • Gyfathrebu trwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Osod targedau cyraeddadwy ond uchelgeisiol ar gyfer pob myfyriwr
 • Greu amgylchedd dysgu sy’n ysbrydoli ac yn cefnogi dysgu

art-4

Canlyniadau Diweddaraf

pe6

Adroddiad Chwaraeon

language-5

Prosbectws yr Ysgol