Cartref

Cartref
Cartref 2016-12-08T14:36:56+00:00

Hysbysfwrdd

Athletics Report – June 2017

Mehefin 15th, 2017|0 Comments

Brecon high school athletes made the long trip north for the NASUWT athletics meet on Tuesday and gave a good account of themselves with a show of infectious enthusiasm, talent and true grit. In the [...]

Rounders Report – May 2017

Mai 16th, 2017|0 Comments

The first game of the season took place on a lovely, sunny, early summer evening last Wednesday. The game was against Gwernyfed and played at home. It was due to be a year 7 & [...]

Y weledigaeth ar gyfer Ysgol Uwchradd Aberhonddu

Gallwn ddiffinio y weledigaeth ar gyfer Ysgol Uwchradd Aberhonddu fel : –

Paratoi myfyrwyr ar gyfer eu dyfodol trwy ddatblygu gwerthoedd cadarn, ac manteisio i’r eithaf ar botensial personol mewn amgylchedd dysgu diogel a gofalgar

Bydd hyn yn cael ei gyflawni trwy

 • Pob myfyriwr yn cymryd cyfrifoldeb am eu dysgu
 • Ddarparu’r sgiliau ar gyfer pob myfyriwr i fod yn barod ar gyfer eu dyfodol
 • Yr holl staff i gael disgwyliadau uchel ar gyfer yr holl fyfyrwyr
 • Ddarparu addysgu o ansawdd uchel a phrofiad dysgu
 • Ddatblygu sgiliau dysgu annibynnol
 • Wneud addysg yn daith ac nid cystadleuaeth, gan greu dysgwyr gydol oes
 • Codi proffil ein hunaniaeth Gymreig o fewn yr ysgol a’r gymuned leol
 • Gynnig ystod o gyfleoedd y tu fewn a thu allan i’r ystafell ddosbarth
 • Y staff, myfyrwyr, llywodraethwyr a rhieni yn cael eu huno i gyflawni llwyddiant
 • Bod yn gynhwysol a chyson i bob myfyriwr
 • Ddathlu llwyddiant ein myfyrwyr
 • Gyfathrebu trwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Osod targedau cyraeddadwy ond uchelgeisiol ar gyfer pob myfyriwr
 • Greu amgylchedd dysgu sy’n ysbrydoli ac yn cefnogi dysgu

art-4

Canlyniadau Diweddaraf

pe6

Adroddiad Chwaraeon

language-5

Prosbectws yr Ysgol