Hysbysfwrdd

Para Olympic Gold medalist Rob Davies visits Brecon High School

Chwefror 17th, 2017|0 Comments

The school was very pleased to welcome Para Olympic Gold medalist Rob Davies on Wednesday 15th February. Firstly Rob spoke to all of our Key Stage 4 and 5 pupils during assembly, providing an inspiring [...]

There’s been a ‘Yarn Storm’ at BHS

Chwefror 17th, 2017|0 Comments

Pupils and staff arrived at school this week to discover that overnight the school had been 'Yarn stormed'.  To celebrate Valentines Day, a local group of 'Yarn Stormers' (their identity is a closely guarded secret!) [...]

Y weledigaeth ar gyfer Ysgol Uwchradd Aberhonddu

Gallwn ddiffinio y weledigaeth ar gyfer Ysgol Uwchradd Aberhonddu fel : –

Paratoi myfyrwyr ar gyfer eu dyfodol trwy ddatblygu gwerthoedd cadarn, ac manteisio i’r eithaf ar botensial personol mewn amgylchedd dysgu diogel a gofalgar

Bydd hyn yn cael ei gyflawni trwy

 • Pob myfyriwr yn cymryd cyfrifoldeb am eu dysgu
 • Ddarparu’r sgiliau ar gyfer pob myfyriwr i fod yn barod ar gyfer eu dyfodol
 • Yr holl staff i gael disgwyliadau uchel ar gyfer yr holl fyfyrwyr
 • Ddarparu addysgu o ansawdd uchel a phrofiad dysgu
 • Ddatblygu sgiliau dysgu annibynnol
 • Wneud addysg yn daith ac nid cystadleuaeth, gan greu dysgwyr gydol oes
 • Codi proffil ein hunaniaeth Gymreig o fewn yr ysgol a’r gymuned leol
 • Gynnig ystod o gyfleoedd y tu fewn a thu allan i’r ystafell ddosbarth
 • Y staff, myfyrwyr, llywodraethwyr a rhieni yn cael eu huno i gyflawni llwyddiant
 • Bod yn gynhwysol a chyson i bob myfyriwr
 • Ddathlu llwyddiant ein myfyrwyr
 • Gyfathrebu trwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Osod targedau cyraeddadwy ond uchelgeisiol ar gyfer pob myfyriwr
 • Greu amgylchedd dysgu sy’n ysbrydoli ac yn cefnogi dysgu

art-4

Canlyniadau Diweddaraf

pe6

Adroddiad Chwaraeon

language-5

Prosbectws yr Ysgol