Llywodraethwyr

/Llywodraethwyr
Llywodraethwyr2017-02-13T13:27:02+00:00

Llywodraethwyr Ysgol Uwchradd Aberhonddu

Angen cwrdd â Chorff Llywodraethu?

Mae rhieni yn hawl I alw cyfarfod gyda Llywodraethwyr

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr I Rieni 2015-16


Adroddiad Blynyddol Y Llywodraethwyr I Reini 2015-16

Aelodaeth

Yn unol â’r offeryn Llwyodraethu, mae’r corff Llywodraethwyr yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu yn cynnwys 20 o Lywodraethwyr, gan gynnwys y Pennaeth, 5 Llywodraethwyr Awdurdod Lleol (ALI), 6 Llwyodraethwyr Rhiant, 1 Llwyodraethwr Staff, 2 Llywodraethwr Athro a 5 Lywodraethwyr Cymunedol fel dangosir isod:

Enw Llywodraethwr

Math o Lywodraethwr

Tymor Mewn Swydd yn dod I ben
Mrs. P. Maughan Llywodraethwyr Cymunedol Gorffennaf 2020
Mr. S. O’Connor Llywodraethwyr Cymunedol Medi 2019
Ms. A. Phillips (Is-Gadeirydd) Llywodraethwyr Cymunedol Awst 2019
Mr. P. O. J. Rowlands Llywodraethwyr Cymunedol Gorffennaf 2020
Swydd wag Llywodraethwyr Cymunedol
Mr. R. Broadbridge Pennaeth
Ms. J. Brown A.Ll Mehefin 2018
Mr. R. Lewis A.Ll Medi 2017
Cyngh. D. Meredith (Cadeirydd) A.Ll Rhagfyr 2020
Cyngh. E. T. Morgan A.Ll Awst 2017
Swydd wag A.Ll
Ms. S. Drinan Rhiant Medi 2019
Mr. N. Evans Rhiant Hydref 2019
Mrs. C. North Rhiant Medi 2017
Mrs. A. Pinner Rhiant Chwefror 2020
Mrs. M. Rees Rhiant Medi 2019
Mr. K. Smith Rhiant Ebrill 2018
Mrs. J. MacLennan Aelod Staff Mehefin 2019
Mrs. H. East Athro Gorffennaf 2018
Mr. G. Gillard Athro

Hydref 2019

Gwybodaeth Cyffredinol

Mae prif waith y Corff Llywodraethu yn cael ei gyflawni drwy Bwyllgorau Llawn y Llywodraethwyr a’r ddau Is-bwyllgor (i) Cyllid ac Adeiladau a (ii) Safonau ac Atebolrwydd, sy’n cwrdd o leiaf un waith bob hanner tymor sy’n cyfateb â deunaw gwaith y flwyddyn.

Cynhelir etholiadau i lenwi swyddi gwag ar gyfer Rhiant Lywodraethwyr ar ddiwedd cyfnod gwasanaeth neu pan dderbynnir ymddiswyddiad. Mae rhieni yn cael eu hysbysu am etholiadau, a’u gwahodd i enwebu eu hunain neu eraill ar y ffurflen a ddarperir.

Gall unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r corff Llywodraethu yn cael ei anfon at Glerc Llywodraethwyr (Miss M. Coleman) clerktogovernors@brecon-hs.powys.sch.uk ne u rhif yr ysgol: 01874 622361.